09382975618

 

09382975618

 
جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "هوشمند سازی سازمان چیست"

هوشمندسازی سازمان چیست؟

یکی از مهم ترین پیشرفت هایی که در زمینه فناوری اطلاعات به وجود آمده هوشمندسازی سازمان ها می باشد. منظور از هوشمندسازی فرآیندهای اتوماسیون شده ، امکان اخذ تصمیمات مبتنی بر دانش و بر پایه اطلاعات وسیع بیمه ای در سیستم ها می باشد.

منظور از هوشمندسازی فرآیند اتوماسیون شده یعنی امکان اخذ تصمیمات مبنی بر...

هوشمندسازی سازمان چیست؟
فیلترها
Sort
display