09382975618

 

09382975618

 
جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "خانه هوشمند و حیوانات خانگی"

خانه هوشمند و حیوانات خانگی

امارها نشان می دهند که در آمریکا ۴۴٪ افراد سگ و ۳۵٪ آنها حداقل یک گربه دارند. البته در این آمار تعداد پرندگان و دیگر حیوانات خانگی ذکر نشده است. در ایران نیز خانواده هایی هستند که حیوانات خانگی دارند و از آنها مراقبت می کنند.

 

شما چه بخواهید چه نخواهید این حیوانات جزوی از خانواده شما محسوب می شون...

خانه هوشمند و حیوانات خانگی
فیلترها
Sort
display