09382975618

 

09382975618

 
جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2020"  از "تیر"

نصب پریز هوشمند و کاربردهای آن

شما اگر نمی توانید تجهیزات جدید بخرید به فکر کلید و پریزهای قدیمی خود باشید. در بسیاری از خانه های قدیمی کلید و پریزها شکسته و معیوب شده اند . هزینه تعویض آنها زیاد نیست اما در صورتی که مشکلی ایجاد کند خسارت های زیادی را از جمله آتش سوزی می تواند برای شما تحمیل کند.

نصب کلید و پریز هوشمند نیازمند ت...

نصب پریز هوشمند و کاربردهای آن
فیلترها
Sort
display