09382975618

 

09382975618

 
جستجو
خبرخوان

بلاگ

پارکینگ هیدرولیکی

امروزه پارکینگ و جای پارک مسئله مهمی برای افراد دارای ماشین می باشد که به نحوی به دغدغه مهم برای آنها تبدیل شده است. برای همین منظور طراحی پارکینگ های انعطاف پذیر که قابلیت جا به جا شدن را داشته باشند به میان می آید که می تواند مشکل کمبود جای پارک خودرو ها را برطرف کند.

امروزه به دلیل رشد جمعیت و ا...

پارکینگ هیدرولیکی
پارکینگ هوشمند

پارکینگ های هوشمند بخش جدا نشدنی زندگی شهری هستند. با افزایش خودروها در شهرها و کاهش فضای پارک ، پیدا کردن محلی برای حفظ و پارک خودروها در شهر سختی های خود را دارد. از همین جهت ادغام تکنولوژی با سیستم های قابل استفاده در پارکینگ منجر به تسهیل امور مدیریتی و ارائه خدماات آسان می شود.

پارکینگ هوشمند ...

پارکینگ هوشمند
فیلترها
Sort
display