09382975618

 

09382975618

 
جستجو

هوشمندسازی سازمان چیست؟

هوشمندسازی سازمان چیست؟

یکی از مهم ترین پیشرفت هایی که در زمینه فناوری اطلاعات به وجود آمده هوشمندسازی سازمان ها می باشد. منظور از هوشمندسازی فرآیندهای اتوماسیون شده ، امکان اخذ تصمیمات مبتنی بر دانش و بر پایه اطلاعات وسیع بیمه ای در سیستم ها می باشد.

منظور از هوشمندسازی فرآیند اتوماسیون شده یعنی امکان اخذ تصمیمات مبنی بر دانش و بر پایه اطلاعات وسیع بیمه ای در سیستم ها می باشد.

 

عامل استراتژی هوشمندسازی سازمان ها چیست؟

 

افزایش روز به روز حجم اطلاعات و تغییرات شتابان محیطی و مهم بودن ارتباط مستمر با محیط پیچیده و پویا، نیازمند مدیریت دانش، توزیع دانش سازماندهی و تحلیل و تفسیر آنها می باشد.

مدیریت دانش به مدیران کمک می کند تا اطلاعات را به صورت درست تحلیل کنند و با انتخاب درست تصمیمات مهم و اساسی برای سازمان خود بگیرند و در جهت رشد و ارتقا آن تلاش کنند.

در سازمان های کنونی دانش یک سرمایه و مدیریت آن اساسی ترین اولویت مورد تاکید است و برای تحقق آن سازمان ها به اجرای استراتژی می پردازند که به هوشمندسازی هر چه بیشتر سازمان ها کمک می کند.

در نتیجه دانش سازمانی این امکان را به سازمان می دهد که دانش را ایجاد،‌گزینش و منتشر کند و تخصص هایی را که برای یادگیری مستمر و پویا ضروریست یاد بگیرند و مدیریت استراتژیک را سرلوحه کار خود بگذارند.

 

ویژگی سازمان های هوشمند چیست؟

 

1. این سازمان تمامی اطلاعات ، مواد و انرژی را دریافت می کند و بعد از پردازش آنها را به کالا و خدمات تبدیل می کند.

2.رابطه بین سازمان و محیط اطراف یم رابطه دو طرفه و حیاتی محسوب می شود.

3.موجودیت آنها به محیط وابسته است و می دانند که باید برای رشد و بقای خود از ناپایداری محیط اطلاعات داشته باشند و رفتارشان را نسبت به آن تغییر دهند.

 

مزایای هوشمند سازی سازمان ها چیست؟

 

1.تسریع در ارائه خدمات و کاهش دادن زمان فرآیندها

2.کاهش هزینه های نیروی انسانی

3.ارائه سرویس های بدون تعطیلی

4. شفاف بودن کسب وکار

5.تشکیل پایگاه های دانش برای آموزش و توسعه کسب و کار

 

تفاوت سازمان های هوشمند و سنتی در چیست؟

 

هوشمندی سازمان های سنتی به هوشمندی افرادی که در آنجا کار می کنند و همچنین مدیران آن سازمان وابسته می باشد . اما سازمان های هوشمند تفاوت هایی دارند.

در این سازمان ها اطلاعات را به صورت هوشمند قرار می دهند . علاوه بر بهره گیری از هوشمندی عناصر داخلی به هوشمندی فراگیر می رسند که مستقل از هوشمندی اجزای آنها می باشد.

اولین مشخصه سازمان های هوشمند نوع تغییر پذیری آنها می باشد.

سازمان هایی که بدون فناوری هوشمند اداره می شوند تنها به اندازه تغییر مدیرشان تغییر می کنند زیرا مدیر باید برای هر نوع تغییر در سازمان وقت و انرژی صرف کند تا بتواند داده ها تحلیل کند و به جذب کارکنان و مشارکت آنها بپردازد.

 

هوشمندسازی سازمان چیست؟

فناوری اطلاعات چه نقشی در هوشمند سازی سازمان ها دارد؟

 

فناوری اطلاعات امکان واگذاری فعالیت های خدماتی به سازمان های دیگر به وجود می آورد و این سازمان ها توجه خود را بر روی محصولات دانش محور متمرکز می کنند که در این بازار رقابت باعث برتری آنها می شود. در آن زمان سازمان هوشمند، سیستم های هوشمند مدیریت اطلاعات را برای هماهنگ کردن بسیاری از مراکز فعالیتی که نیازهای مشتری را به صورت پراکنده برطرف می سازد به کار میگیرند.

از نظر گریگوری هوش دو مفهوم دارد:

1.تملک دانش

2.دانش آفرینی

شاید بتوانیم هوش را کیفیت رفتار تصور کنیم. رفتاری که روش های موثری را برای سازگاری در راستای برآوردن نیازها با توجه به تغییرات محیط نشان دهد ما پیچیدگی آن با پاسخ به پرسش های زیر تعیین می شود:

1.چرا به منابع اطلاعاتی زیادی نیاز داریم؟

2.چگونه بسیاری از عناصرکاری با یکدیگر هماهنگ می شوند؟

3.چه نوع و چه میزان روابط این عناصر را به هم پیوند میزند؟

بر اساس تجزیه و تحلیل این پرسش ها، هوش سازمانی از سه طریق محاسبه می شود:

1.توانایی برای دسترسی به دانش و اطلاعات

2.توانایی ترکیب و توزیع اطلاعات

3.توانایی برای گزینش مفهومی داده ها

علاوه بر این ها یادگیری سازمانی نیز مبتنی بر کسب دانش، توزیع دانش و تفسیر دانش می باشد.

1.کسب دانش: در کسب دانش اطلاعات دقیق تشکیل می شود و در زمان و موقعیت مناسب در اختیار کاربران قرار میگیرد.

2.توزیع دانش : در توزیع دانش و اطلاعات، سازمان به همراه واحدها و اعضای خود در اطلاعات کسب شده شریک می شوند.

3.طبقه بندی مقوله ها، فهرست ها، جداول و پلایش آن ها تفسیر به حساب می آید.

 

سازمان هوشمند یک سازمان یادگیرنده است؟

 

سازمان های هوشمند برای دستیابی به اهدافشان باید بر اساس دامشی که از محیط دارند سازگار شوند. بنابراین سازمان هوشمند یک سازمان یادگیرنده است که این سازمان ها دارای ۵ مشخصه می باشند:

1.تسلط فردی

2.الگوهای ذهنی

3.چشم انداز مشترک

4.یادگیری گروهی

5.تفکر سیستمی

از طرف دیگر نیز سازمان های یادگیرنده مهارت هایی را در ایجاد کسب و انتقال دانش دارد و رفتارش را در جهت منعکس کردن دانش و اطلاعات جدید تصحیح می کند.

کلام آخر :

سازمان هوشمند، قابلیت و مهارت های خاصی برای سازمان دهی و به اشتراک گذاشتن دانش های سازمان خود دارد.

افزایش روز به روز اطلاعات و تغییرات محیطی نیازمند هوشمندسازی سازمان ها می باشد تا به سازمان ها در جهت تحلیل مناسب و گرفتن تصمیمات مهم کمک کند. دنیای کار جدید نیازمند درک مشکلات جدید است که با موقعیت های محیطی تغییر میکند.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display